fbpx

Рефундирање на средства

АЛАДИН СТОРЕ овозможува рефундирање на средства за производите кои се купени и платени од е-продавницата www.aladin.com.mk, под долу наведените услови:

  • Откако курирот ќе ви ја достави пратката, во негово присуство веднаш проверете го производот и доколку на него има видливи оштетувања или производот не е во согласност со вашата нарачка, испратете ни e-mail со своите податоци (име, презиме и телефон) на адресата info@aladin.com.mk со наслов „Рефундурање на средства“, и наведете ги причините поради кои сакате да направите замена, односно, враќање на производот. Контактирајтене` најдоцна во рокод 24 часа од приемот на пратката. Во најкраток можен рок, нашиот оператор ќе ве извести за понатамошната постапка.
  • Производот може да го вратите или замените во рок од 7 дена од денот на направената нарачка. Производот мора да бидe неоштетен и неупотребуван, запакуван во неговата оригинална амбалажа. На сопствен трошок, можете да го вратите производот во АЛАДИН СТОРЕ „Никола Вапцаров“ бр. 1, 2300 Кочани.
  • Во случај да барате враќање на паричните средства, тоа можете да го остварите само доколку производот го вратите неупотребуван и во оригиналното пакување, во период од 7 дена од приемот на производот. Парите ќе Ви бидат префрлени на истата банкарска сметка која сте ја користеле при плаќање на производот, со задржување на трошоците за банкарски провизии, пакување и дистрибуција.
  • По приемот на производот проверуваме дали производот е оштетен или користен, а потоа ви испраќаме соодветна замена. Враќање на средства на купувачот, без оглед на причината за враќање, online продавницата АЛАДИН СТОРЕ има обврска да го изврши исклучиво на трансакциската сметка која гласи на име на нарачателот, односно, корисникот на картичката со која било извршено плаќањето , однос но на лицето на чие име била изготвена фактурата.